Monthly Archives:January 2010

Bibliography

Admin post on January 25th, 2010
Posted in Banking

Bieniasz D., Technologie wspomagające zarządzanie relacjami z klientem, „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, No. 2 (2009).

Source: Bank BPH, Corporate Banking. BusinessNet [online] as at 5 May 2012. Information is accessible at: www.bph.pl.

Everard K.B., Morris G., Effective School Management [in:] Ekiert-Grabowska D. et.al., Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły? Volume III, Katowice 1995.

Grzechnik J., Bankowość internetowa, Gdańska Akademia Bankowa IBnGR, Gdansk 2000.

Kaszubski R.W., Widawski P., Gospodarka elektroniczna w bankach,  Związek Banków Polskich, Warsaw 2006.

Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu,  PWN. Warsaw 1992.

Miętus R., Narzędzia IT w zarządzaniu ryzykiem, Bank”, September 2010

Obal T., Wpływ bankowości elektronicznej na ryzyko bankowe [Online]. See: www.nbportal.pl. Data of use [October 2011].

Peszko A., Podstawy zarządzania organizacjami, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Krakow 2002.

Porębska-Miąc T., Bankowość elektroniczna jako element e-biznesu, „Bank” 2000 No. 9.

Schneidereit F., Paduch F., Rueda I., Mobile Banking – zwischen Euphorie und Ernüchterung, „Die Bank” 2001 No. 12.

Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warsaw 2006.

Szwajkowska G., Kwaśniewski P., Leżoń K., Woźniczka F., Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, UKNF, Warsaw 2010.

Trzecieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warsaw 1979.

Wrzostek W. (red.), Efektywność marketingu, PWN, Warsaw 2005.

Żółtowski W., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II), CeDeWu, Warsaw 2007

Łukasz Bikowski http://www.bikowski.pl